Skip to main content

Privat Politik og Cookie information

Oplysning om persondata

til kunder og jobansøgere

Flex Modul A/S og Flex Modul Rental A/S ønsker med denne side at forklare, hvordan vi håndterer kunders og jobansøgeres personoplysninger. 

Kunders persondata:

Hvordan indsamler Flex Modul og Flex Modul Rental personoplysninger?
Personoplysninger indsamles på følgende vis:

 • På B2B-marked, f.eks. registrerer vi oplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere
 • Via browser cookies


Hvilke informationer indsamler Flex Modul og Flex Modul Rental?

Der indsamles blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stilling, ansættelsessted, samt evt. andre almindelige personoplysninger
 • Browserinformationer.


Hvad er formålet med indsamlingen?

Der indsamles udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for et eller flere af de formål, der beskrives nedenfor:

 • Administration af din relation til Flex Modul og Flex Modul Rental
 • Salg og markedsføring over for kunder


Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Flex Modul og Flex Modul Rental baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler først og fremmest personoplysninger om eksterne parter, fordi vi har en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Eksempler på legitime interesser, som vi forfølger, er blandt andet registrering af kontaktpersoner hos samarbejdspartnere og statistik om adfærd på hjemmesiden.


Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder. De er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Flex Modul og Flex Modul Rental behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Flex Modul og Flex Modul Rental har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, Flex Modul og Flex Modul Rental har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Flex Modul og Flex Modul Rental alle oplysninger, som Flex Modul og Flex Modul Rental ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Flex Modul og Flex Modul Rental efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du kan ved skriftlig anmodning til os enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


Anmodningen fremsendes til:

Flex Modul A/S eller Flex Modul Rental A/S
Parallelvej 5
7830 Vinderup
Att.: Adm. direktør Dan S. Jensen.

Eller til dsj@flexmodul.dk

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Vi kan afvise anmodninger, der enten kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (fx at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller hvis den ønskede handling må anses for at være yderst kompliceret.


Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt.

Vi har fastlagte procedurer for begrænsning af adgang til persondata. Oplysninger vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Dog kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til underentreprenører, såfremt det er nødvendigt for opfyldelse af kontrakt eller aftale.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Udover vores interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører til it-services. Vi har databehandleraftaler med alle relevante eksterne leverandører.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.


Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside:

 • Tracking: Vi tracker antallet af besøgende, deres navigationsmønster på sitet, og hvorfra de kom ind på sitet (via søgemaskine, link eller lignende)
 • Tredjeparts-cookies: Via vores website er der tilgang til funktioner fra andre sites. Videoer, links eller lignende kan indeholde cookies fra disse sites – eksempelvis kan de tracke, at du bruger en funktion på deres site via vores site. Tredjepart kan eksempelvis være YouTube.

 

Jobansøgeres persondata
Når du søger en stilling hos os, behandles de oplysninger, du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e- mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse. I forbindelse med rekrutteringsprocessen for udvalgte stillinger kan vi bede kandidaterne om at gennemføre en personlighedstest.

Vi bruger oplysningerne til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine oplysninger opbevares i vores interne it-systemer, hvor det alene er relevante ledere med personlige passwords, som har adgang til dine oplysninger.

Hvis du bliver ansat hos os, gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med vores interne persondatapolitik.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i seks måneder efter afslaget er givet. Vi indhenter i nogle tilfælde samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i længere tid.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, vi behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker, at Flex Modul sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til adm. direktør Dan S. Jensen via e-mail på dsj@flexmodul.dk eller via telefon 20 33 03 33. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til vores behandling af personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til:

Flex Modul A/S eller Flex Modul Rental A/S
Parallelvej 5
7830 Vinderup
Att.: adm. direktør Dan S. Jensen

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer i denne erklæring meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Flex Moduls hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af erklæringen nedenfor.

Marts 2021.